MODULÁRNE BITÚNKY

ORÁŽANIE HYDINY, OŠÍPANÝCH, DOBYTKA, OVIEC, KÔZ ...
SPRACOVANIE MÄSA, MLIEKA, RÝB, OVOCIA ...