CHLADENIE 

Odparovacie chladiace systémy sa používajú na reguláciu teplôt v halách. Odparovacie chladenie funguje tak, že sa vlhký vzduch pohybuje priestorom pre zvieratá a zbiera teplo, keď sa pohybuje. Počas horúcich letných mesiacov je nevyhnutné udržiavať vtáky v chlade, aby sa zachoval ich komfort, zdravie a produktivita. Na dosiahnutie najlepších výsledkov si vyberte medzi systémom chladenia vysokotlakového zahmlievania, chladiacich panelov alebo ich kombináciou.

TOP-CLIMATE-SYSTEM

Top-Climate-System bol vyvinutý pre efektívne zvlhčovanie, chladenie a viazanie prachu v chovnej hale. Pracuje na princípe priameho chladenia odparovaním.
Prostredníctvom vysokotlakových trysiek je voda vstrekovaná do vzduchu v hale s tlakom 70 barov ako hmla. Hmla sa okamžite odparí a spôsobí ochladenie vzduchu v hale odoberaním tepla.
Tento chladiaci efekt šetrí energiu, pretože rýchlosť ventilácie je možné priškrtiť.

Počas vykurovacích období a po naskladnení jednodňového materiálu sa používa Top-Climate-System na zvýšenie vlhkosti na optimálnu hodnotu. Celosvetovo schválený Top-Climate-System úspešne funguje s akýmkoľvek druhom ventilačného systému. Dokonca aj v otvorených halách s iba nízkym povinným vetraním sa dosiahne výrazné zlepšenie klímy v hale. Top-Climate-System výrazne prispieva k zdraviu zvierat pri nosniciach, ako aj pri výkrme a chove hydiny. 

CHLADENIE SYSTÉMOM COOLING PAD

Systém Cooling Pad je založený na procese ochladzovania vzduchu odparovaním vody na odparovacích paneloch, namontovaných na vonkajšej stene budovy, pred vstupmi vzduchu. Týmto spôsobom je možné efektívne znížiť teplotu v budove, v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu

Pri vyššej teplote a nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu je odparovanie vody rýchlejšie a chladiaci účinok je lepší

Z tohto dôvodu je dôležité efektívne vetranie, ktoré odvádza vlhkosť z maštalí

Vďaka tunelovému vetraniu je teplý čerstvý vzduch nasávaný cez špeciálne panely, kde voda steká, absorbuje vlhkosť a ochladzuje sa, pričom odovzdáva tepelnú energiu na odparovanie vody Vzduch sa ochladzuje vyparovaním (premena vody na paru), pretože odparí 1l vody, je potrebných 628Wh tepelnej energie odobratej zo vzduchu, čím sa zníži jeho teplota

KONTAKT

 
adresa

ATAK s.r.o.

Továrenská 269

Vlkanová

 
e-mail
 
telefón