VZDUCHOTECHNICKÉ
REKUPERAČNÉ JEDNOTKY
ARU 30 A aRU 53

REKUPERAČNÉ JEDNOTKY ARU

Úspora energie a optimalizácia klímy v objektoch chovu hospodárskych zvierat je vysokou prioritou každého chovateľa. Teplota a vetranie zohrávajú veľkú úlohu pri vytváraní optimálnych podmienok pre fungovanie chovu.

Rekuperačné jednotky ARU sú špičkové kompaktné výmenníky tepla, vyrobené s využitím najnovších technologických poznatkov. Blok výmenníka vyrobený z hliníka má vysokú účinnosť výmeny tepla. Výkonné ventilátory zabezpečujú dokonalé prúdenie vzduchu. Kryt rekuperátora ARU je vyrobený z polypropylénových panelov, ktoré sú odolné, ľahko sa čistia a nepodliehajú korózii.

Kompaktné výmenníky tepla ARU odoberajú z objektu znečistený vzduch bohatý na CO2, amoniak a vlhkosť a vymieňajú ho za čerstvý vzduch bohatý na O2. Zabudovaný blok výmenníka odoberá teplo z odchádzajúceho vzduchu ohrieva prichádzajúci vzduch, čím sa podstatne zlepšuje klíma v chovnom priestore a znižujú nároky na vykurovanie. Pri ohrievaní vstupujúceho vzduchu sa znižuje jeho relatívna vlhkosť a tým sa zvyšuje jeho absorpčná schopnosť, čo výrazne prispieva k odčerpaniu vlhkosti z objektu. Výsledkom suchého, teplého prichádzajúceho vzduchu je suchšia podstielka a tým aj menej zdravotných problémov. V chovnom priestore bude zdravšia klíma vďaka výrazne nižšej hladine CO2, amoniaku, vlhkosti, prachu a zápachu.

Váš úspech je aj naším úspechom, preto profitujeme len z najlepšieho využitia našich výrobkov. V závislosti od veľkosti objektu, počtu zvierat vám vieme navrhnúť vzduchotechnický systém s potrebným počtom výmenníkov tepla na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Pri správnom návrhu môžete ušetriť až do 80 % spotreby energie na vykurovanie.

PRINCÍP ČINNOSTI

  1. Z chovného priestoru sa odsáva teplý znečistený vzduch, ktorý ohrieva výmenník
  2. Schladený vzduch je vyfukovaný mimo objekt
  3. Studený, čerstvý vonkajší vzduch je nasávaný a ohrieva sa vo výmenníku
  4. Ohriaty vonkajší vzduch sa vháňa do chovného priestoru

KONTAKT

 
ADRESA

ATAK s.r.o.

Továrenská 269

Vlkanová

Slovensko

 
e-mail
 
telefón