VYKUROVANIE

Ideálne teploty v hale majú podstatný vplyv na zdravie a výkonnosť vašich zvierat. Adekvátne vykurovacie systémy sú preto v mnohých klimatických zónach nevyhnutnosťou. Celkovým cieľom je maximalizovať tepelný výnos a preniesť ho na zvieratá najlepším možným spôsobom, aby boli náklady na energiu čo najnižšie.

ATAK ponúka niekoľko rôznych ohrievačov, ktoré sú poháňané plynom alebo horúcou vodou.

AGREGÁTY S NEPRIAMIM SPALOVANÍM

Technológia uzavretého spaľovania umožňuje ohrievaču vzduchu odvádzať spaliny von komínom, takže vlhkosť a teplota sú riadené s minimálnou potrebou čerstvého vzduchu. Okrem zlepšenej bezpečnosti spaľovania zemného plynu alebo propánu je dosiahnutá lepšia dĺžka prúdu vzduchu.  

VÝHODY AGREGÁTOV S NEPRIAMIM SPALOVANÍM:

 • Prevádzkové náklady: 0 % emisií spalín do inštalovaného priestoru a priame nasávanie čerstvého vzduchu zvonku na spaľovanie výrazne znižuje náklady na vetranie. Výsledkom sú nadmerné úspory.
 • Spoľahlivosť: Plášť a spaľovacia komora z nehrdzavejúcej ocele sú odolné voči agresívnym podmienkam prostredia. Zariadenie dlhodobo beží hladko bez poruchy.
 • Predchádzanie prestojom: Ohrievač spustí prevádzku automaticky po výpadku prúdu alebo poklesu tlaku plynu bez manuálneho zásahu a udržuje prostredie na požadovanej teplote.
 • Účinnosť: Výsledkom modulácie ohrievača je až 98% účinnosť spaľovania, čo znižuje spotrebu plynu.
 • Kvalita a distribúcia vzduchu: Žiadne emisie CO 2 alebo NO x do inštalovaného priestoru znižujú aj vlhkosť. Jednoduchšia, ale lepšia kontrola kvality vzduchu v interiéri s menšou potrebou vybavenia, lepšia produkcia mäsa.
 • Bezpečnosť: Ohrievače sú vybavené plynovými ventilmi triedy A podľa najvyšších bezpečnostných noriem. Okrem toho sú kritické body monitorované riadiacou jednotkou a činnosť ohrievača vzduchu je automaticky prerušená v prípade poruchy vstupu ako napr. plameň, prúdenie vzduchu, minimálny tlak plynu, prehrievanie na zabezpečenie životných podmienok v inštalovanom priestore.

PRIAMOVYKUROVACIE AGREGÁTY

Vďaka svojim spoľahlivým a kvalitným komponentom pracujú priamotopy s minimálnou potrebou údržby. Vysoko odolné puzdro z nehrdzavejúcej ocele, rôzne možnosti ventilátorov pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo, ovládanie zapaľovania, ovládanie prehrievania, rôzne prevádzkové režimy a jednoduchá údržba sú len niektoré z vlastností, vďaka ktorým sú najlepšie vo svojej triede. S rôznymi kapacitami tepla a ventilátora si môžete vybrať najvhodnejší ohrievač pre vašu farmu alebo skleník.

VÝHODY PRIAMOVYKUROVACÍCH AGREGÁTOV:

 • Výkon: Prúd vzduchu s dlhou dĺžkou poskytuje dobrý a teplý ťah v stajni s optimálnou spotrebou plynu.
 • Spoľahlivosť: Plášť a spaľovacia komora z nehrdzavejúcej ocele sú odolné voči agresívnym podmienkam prostredia. Zariadenie dlhodobo beží hladko bez poruchy.
 • Predchádzanie prestojom: Ohrievač spustí prevádzku automaticky po výpadku prúdu alebo poklesu tlaku plynu bez manuálneho zásahu a udržuje prostredie na požadovanej teplote.
 • Účinnosť: 100% účinnosť spaľovania s plynovým horákom s priamym spaľovaním.
 • Kvalita a distribúcia vzduchu: Teplovzdušné dúchadlá Ermaf s priamym spaľovaním vzduchu umiestnené v blízkosti prívodov čerstvého vzduchu udržiavajú interiér v suchu a teple, čo je nevyhnutné na zabránenie vysokej vlhkosti a čpavku.
 • Bezpečnosť: Plynové ventily triedy A podľa najvyšších bezpečnostných noriem. Okrem toho sú kritické body monitorované riadiacou jednotkou a činnosť ohrievača vzduchu je automaticky prerušená v prípade poruchy vstupu ako: plameň, prúdenie vzduchu, minimálny tlak plynu, prehriatie pre zabezpečenie životných podmienok v inštalovanom priestore.
 • KALORIFERY - TEPLOVODNÉ OHRIEVAČE

  Špeciálne teplovodné ohrievače vhodné do prevádzky v priestoroch s vysokou vlhkosťou a prašnosťou

  Pri prevádzke neabsorbuje kyslík ani nevypúšťa CO2

  Vďaka vhodnej konštrukcii, odolným materiálom a komponentom najvyššej kvality je zariadenie schopné efektívne fungovať a udržateľne v agresívnom prostredí hydinární

  Výmenník a druhá časť ohrievača s ventilátorom sú navzájom spojené pomocou svoriek, ktoré sa dajú ľahko otvoriť pre čistenie a údržbu

  KONTAKT

  adresa

  ATAK s.r.o.

  Továrenská 269

  Vlkanová

  Slovensko

   
  e-mail
   
  telefón