Technologické zariadenia na chov hydiny

Komplexné riešenia chovu brojlerov, kuričiek, nosníc, moriek, husí, kačíc, prepelíc...

KŔMNE SYSTÉMY
VYKUROVANIE
ROŠTY
NAPÁJACIE SYSTÉMY
CHLADENIE
SILÁ A DOPRAVNÍKY
RIADIACE SYSTÉMY
VZDUCHOTECHNIKA
TRANSPORT ŽIVEJ HYDINY

KONTAKT

 
adresa

Továrenská 269

Vlkanová

ATAK s.r.o.

97631

Slovensko

 
e-mail
 
telefón