Technologické zariadenia na chov OŠÍPANÝCH

Komplexné riešenia od inseminácie až po výkrm ošípaných

EROS CENTRUM
SUCHÉ KŘMENIE
VYKUROVANIE
Pôrodné boxy
MOKRÉ KŘMENIE
CHLADENIE
Odchov prasiatok
RIADIACE SYSTÉMY
SILÁ A DOPRAVNÍKY
PODLAHOVÉ SYSTÉMY
VZDUCHOTECHNIKA

KONTAKT

 
adresa

Továrenská 269

Vlkanová

ATAK s.r.o.

97631

Slovensko

 
e-mail
 
telefón