RIADIACE SYSTÉMY

ATAK s.r.o. dodáva širokú škálu riešení na prispôsobenie sa rôznym klimatickým podmienkam, ktoré každé zviera potrebuje vo svojich rastových fázach.

RIADENIE KLÍMY

Climate Control zaisťuje wellness prostredie pre vaše hospodárske zvieratá a pracovníkov. 

RIADENIE KLÍMY NA FARME JE Z NIEKOĽKÝCH Dôvodov PRAUDEPODOBNE NAJZISKOVEJŠOU INVESTÍCIOU:

PREVENCIA

 • Správna klíma udržuje zvieratá v optimálnych podmienkach prostredia, predchádza chorobám a znižuje používanie liekov.
 • Monitorovanie a kontrola hladín škodlivých plynov, teploty alebo relatívnej vlhkosti predchádza pre zvieratá stresovým situáciám s následkami, ktoré z toho vyplývajú: úmrtnosť, nízka produkcia, choroby...

PRESNOSŤ

 • Vysoko presné počítače na riadenie klimatizácie pre vysoko presný chov; naším cieľom je nájsť rovnováhu medzi najlepšími klimatickými podmienkami a ziskovosťou výroby.
 • Opatrenia týkajúce sa výkonu prvkov klimatizácie na základe snímania snímačov regulácie plynu a snímačov teploty a vlhkosti.

BEZPEČNOSŤ

 • Naše klimatické počítače najefektívnejšie reagujú na potrebu dnešnej živočíšnej výroby monitorovať a neustále konať na základe environmentálnych ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat: úrovne CO2, relatívna vlhkosť, teplota atď.

PRIPOJENIE

 • Riadiace jednotky sú pripojené k webovému portálu. Používatelia môžu skontrolovať správne fungovanie svojej farmy z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu.

VÁŽENIE SÍL

Poznať a riadiť zásoby a spotrebu krmiva znamená mať pod kontrolou viac ako 80 % variabilných nákladov generovaných vaším podnikaním.

Silo Weighing Systems je dokonalým riešením pre riadenie a presnú kontrolu spotreby krmiva pre zvieratá na vašej farme . Poznať a riadiť zásoby a spotrebu

krmiva znamená mať pod kontrolou viac ako 80 % variabilných nákladov generovaných vaším podnikaním. Náš vážiaci systém vám preto umožňuje:

INFORMÁCIE

 • Spotreba a hodinová / denná štatistika krmiva zo sila a vody
 • Automatické zaznamenávanie zaťaženia sila
 • Hodinové / denné teplotné záznamy (má vstup teplotnej sondy)

PRODUKTIVITA

 • Kontrola vstupov a mortality zvierat
 • Konfigurácia až 20 denných programov a denného dávkovania krmiva
 • Konfigurácia krivky kŕmenia

Bezpečnosť

 • Dozorný a alarmový systém pre spotrebu krmiva a vody
 • Dozorný a alarmový systém sila
 • Alarmy maximálnej / minimálnej teploty

Pripojenie

 • Pripojenie na webovú platformu cez náš centrálny box pre komunikáciu 
 • Prístup ku všetkým informáciám v reálnom čase z akéhokoľvek zariadenia
 • Viacnásobný používateľ s rôznymi konfigurovateľnými bezpečnostnými profilmi

KONTAKT

adresa

ATAK s.r.o.

Továrenská 269

Vlkanová

 
e-mail
 
telefón